fullsteam

– RESTAURANTEN ER STENGT I SOMMER 2022 –
Museet er åpent for gruppebesøk på forespørsel

For omvisning på museet, kontakt Kalle på e-post:
+47 9097255
kalle@fullsteam.no

Henningsvær er et fiskevær, som består av mange øyer knyttet sammen med broer og moloer. Fiskeværet har gitt ly for uvær, spesielt fra sørøst for fiskere.

Fiskefeltet utenfor Henningsvær er et av verdens rikeste fiskefelt og ligger rett sør for fiskeværet som ligger i Vågan kommune, Nordland.

Hovednæringen er fiskeri og tørrfisk og i senere tid turisme. Dette bærer Henningsvær stort preg av, lukta av fisk og myldrende liv på sommeren både av folk og måser.

Med stor forkjærlighet til både Henningsvær og samfunnet rundt det. Ønsket Kalle, mannen bak ideen om Full Steam. Formidle og vise til tilreisende og ikke minst kommende generasjoner: Hvilken betydning fiskeriet har hatt for små lokalsamfunn, slik at den ikke blir glemt. Dette er en historie hele Norge være stolt av.

Her tar vi med besøkende nært et levende fiskemottak, hvor fortid og nåtid naturlig møtes. I et lokale fullt av gamle gjenstander fra Lofotfiskets storhetstid, gjenstander som har blitt oppbevart i loft, i kjellere eller et gammelt naust. Samlet med lidenskap, også gitt av gavmilde givere. Dette ble Full Steam, et museum fullt av historier og minner fra en hard og spennende tid. Vegg i vegg ligger trandamperiet, hvor det har blitt produsert mengder med tran av torskelever.

Velkommen til Full Steam og få den ekte Lofotopplevelsen. Kanskje du får se fiskere levere dagens fangst, etter en hard og lang dag på fiskefeltet, samtidig som du får servert kortreiste matretter ut ifra sesong.

Arrangementer:
Til sammen 60 personer i museum trandamperiet.

fullsteam
about_us

Om oss

«Når gode historier og god mat møtes, er omgivelsene på Full Steam det rette stedet for de gode opplevelsene»

Hvilken betydning har torsken hatt for Nord-Norge?
Det er torsken som har gitt kysten av Norge kraft og økonomi til at folket kunne etablere seg og livnære seg av det havet ga. Torsken gjorde det mulig at nasjonen kunne bygge ut stein på stein. Uten torsken så hadde det bodd lite mennesker i Nord-Norge. For hvert år, tusener av år tilbake har mengden av torsk/skrei, svømmer fra Barentshavet inntil kysten av Nord-Norge, hvor den svømmer til Lofoten for å gyte. Dette ga livsgrunnlag for at mennesker kunne bosatte seg ved kysten og livnære seg av fiske.

Full Steam er et møtested, der man høre, føle, se, lukte og smake en del av denne fiskerihistorien. Gjennom små fortellinger, får man innblikk om skreifiske i de nordligste fylkene, fra båt til eksport, historien om tørrfisken og tranens viktige rolle.

Velkommen til Full Steam!

about_us
torskefiske

Torskefiske

Torske-, lofot- eller skreifiske har vært en eldgammel næringsvei. Fra fiske til eksport og fikk ikke bare betydning for mennesker langt i fra Nord-Norge, men også for bosetningen langs hele norske kysten.

Skreiens historie, er en fascinerende reise. En reise som spesielt nordlendinger bør være stolte av, men også nasjonalt. Det er torskens fortjeneste som gjorde at nasjonen Norge kunne bygge opp. Dette kan dokumenteres via sagaer, ulike lovverk, rettsprotokoller, gamle regnskapsbøker og forordninger langt tilbake i tid. Det var torsken som var den viktigste handel- og eksportvaren Norge hadde. Tilbake til vikingtiden, hadde vikingene med seg tørrfisk på tokt, den var den perfekte provianten, næringsrik og ubegrenset levetid. Gjorde at man hadde mattilgang og kunne reise på lange reiser og introduserte den til Europeerne.

Den første tørrfiskeksportøren vi kjenner til er Torolf Kveldulvsson. I 870 la han på reise ifølge Egils saga til Lofoten med storskipet sitt. Han fylte opp skipet med tørrfisk og seilte til England, hvor han byttet lasta med andre varer.

Hanseatene dominerte i store deler av Nord-Europa. De etablerte seg i Bergen på 1200-tallet og tørrfisk var en av de viktigste handelsvarene. Den var så viktig at tørrfisken er illustrert på våpenskjoldet og tørrfisken har til og med krone. Handelen mellom Nord-Norge og Bergen var viktig, handelsvarene var tørrfisk, rogn og tran.

Tran produksjonen var i starten lite produktiv og var bare et biprodukt av tørrfiskproduksjonen. Torskelevra ble fylt opp i store kar og lagt ut. Ved å bruke denne naturlige metoden klarte man å utvinne ca. 10 % fiskeolje. Tranen ble brukt som lys i lamper, lærimpregnering og blant annet maling. I 1854 oppdaget apoteker Peter Möller en ny revolusjonerende metode for tran produksjon. Möller klarte å utvinne ca. 50 % mere fiskeolje ved å behandle torskelever via steam. Dermed ble det oppdrettet flere trandamperier langs kysten, som produserte både medisintran, men også brensel og fôrtilskudd.

Skreifiske er fremdeles viktig sesongfiskeri, som strekker seg i de nordligste fylkene. Fra midten av februar langs hele kysten i nord. Fisken henges opp på hjell for å tørkes. Fortsatt på gammelmåten, uten tilsetningsstoffer, kun den friske sjølufta og god tørk. Fisken henger i all slags vær frem til den er tørr og tas ned fra hjellene i løpet av juni. Fisken sorteres i 19 forskjellige kvaliteter av dyktige vrakere og eksporteres til flere land, men de største kundene er Italia og Afrika.

torskefiske
smaken_av_nord_norge

Smaken av Nord-Norge

Hva er smaken Nord-Norge?
Fisk hengt ute i alle typer vær. Lukten av sjø, tang og fjære pirrer sansene. Vinden, midnattssola og regnet; en hærlig symfoni. Lagd på levende og tradisjonsfestet matkultur. Råstoffer høstet fra en hardfør men fruktbar natur, basert på en kort sesong, i nordavind, men lyse sommernetter badet i midnattssol. Dette gir kort vekstsesong med en rå smakstilsetning på både fisk, kjøtt, urter og grønnsaker.
Naturen har gitt kortreiste og gode råvarer til et matfat som har livnært mennesker langs hele kysten.
Tørking av fisk foregår på samme måte som før, henges ut for tørking uten tilsetninger. Denne konserverings måten er den eldste måten å ivareta mat.
Vi utnytter det meste av fisken; hodet og kroppen tørkes hver for seg selv, levra går til tran produksjon og rogna blir til kaviar. I tillegg skjærer man ut tunga og kjakene, som er en delikatesse.

Tørrfisk og hoder hengende på hjellene blant hus og naust, med en spesiell lukt. Det er noe de reisende synes er fantastisk flott skue, men også en påminnelse på en viktig og levende kystkultur.
Maten på Full Steam er tilberedt med et stort hjerte for de lokale og kortreiste råvarene vi har i nord. Maten er norsk tradisjonsmat, servert i en ny og spennende måte.

smaken_av_nord_norge