WHERE LOCAL FOOD MEETS LOCAL HISTORY

fullsteam

Åpningstider

Mandag – Søndag
11:00 – 00:00

[ Kjøkken stenger kl 22.00 ]

Full Steam ble etablert i 2018 og har lokalitet på Bangsundbrygga i Tromsø. Bangsundbrygga ble bygd i 1902 og var da et fiskemottak/fabrikk. Bygget er velholdt og kommet til sitt rette element med tilbudet som Full Steam gir; storytelling om den eldre fiskerihistorie i Tromsregionen og matservering basert på lokale sjømatsråvarer.

Gjennom storytellingen får gjestene på Full Steam innblikk i fiskerihistorie ved å høre, se og røre på utstillingen som skal gi et lite innblikk på torskens reise fra havet til eksport.

På Full Steam får man utvidet smakssansene gjennom Nordnorsk sjømat, mat laget på lokale og kortreiste råvarer, høstet i de ulike årstidene.

Arrangementer:
Book bord til ulike små eller store arrangementer, festligheter eller tilstelninger. Til sammen kan man ha gruppe med Àla carte meny med uteservering inntil 120 personer eller konferanse på 100 personer.

fullsteam
about_us

Om oss

«Når gode historier og god mat møtes, er omgivelsene på Full Steam det rette stedet for de gode opplevelsene»

Hvilken betydning har torsken hatt for Nord-Norge?
Det er torsken som har gitt kysten av Norge kraft og økonomi til at folket kunne etablere seg og livnære seg av det havet ga. Torsken gjorde det mulig at nasjonen kunne bygge ut stein på stein. Uten torsken så hadde det bodd lite mennesker i Nord-Norge. For hvert år, tusener av år tilbake har mengden av torsk/skrei, svømmer fra Barentshavet inntil kysten av Nord-Norge, hvor den svømmer til Lofoten for å gyte. Dette ga livsgrunnlag for at mennesker kunne bosatte seg ved kysten og livnære seg av fiske.

Full Steam er et møtested, der man høre, føle, se, lukte og smake en del av denne fiskerihistorien. Gjennom små fortellinger, får man innblikk om skreifiske i de nordligste fylkene, fra båt til eksport, historien om tørrfisken og tranens viktige rolle.

Velkommen til Full Steam!

about_us
torskefiske

Torskefiske

Torske-, lofot- eller skreifiske har vært en eldgammel næringsvei. Fra fiske til eksport og fikk ikke bare betydning for mennesker langt i fra Nord-Norge, men også for bosetningen langs hele norske kysten.

Skreiens historie, er en fascinerende reise. En reise som spesielt nordlendinger bør være stolte av, men også nasjonalt. Det er torskens fortjeneste som gjorde at nasjonen Norge kunne bygge opp. Dette kan dokumenteres via sagaer, ulike lovverk, rettsprotokoller, gamle regnskapsbøker og forordninger langt tilbake i tid. Det var torsken som var den viktigste handel- og eksportvaren Norge hadde. Tilbake til vikingtiden, hadde vikingene med seg tørrfisk på tokt, den var den perfekte provianten, næringsrik og ubegrenset levetid. Gjorde at man hadde mattilgang og kunne reise på lange reiser og introduserte den til Europeerne.

Den første tørrfiskeksportøren vi kjenner til er Torolf Kveldulvsson. I 870 la han på reise ifølge Egils saga til Lofoten med storskipet sitt. Han fylte opp skipet med tørrfisk og seilte til England, hvor han byttet lasta med andre varer.

Hanseatene dominerte i store deler av Nord-Europa. De etablerte seg i Bergen på 1200-tallet og tørrfisk var en av de viktigste handelsvarene. Den var så viktig at tørrfisken er illustrert på våpenskjoldet og tørrfisken har til og med krone. Handelen mellom Nord-Norge og Bergen var viktig, handelsvarene var tørrfisk, rogn og tran.

Tran produksjonen var i starten lite produktiv og var bare et biprodukt av tørrfiskproduksjonen. Torskelevra ble fylt opp i store kar og lagt ut. Ved å bruke denne naturlige metoden klarte man å utvinne ca. 10 % fiskeolje. Tranen ble brukt som lys i lamper, lærimpregnering og blant annet maling. I 1854 oppdaget apoteker Peter Möller en ny revolusjonerende metode for tran produksjon. Möller klarte å utvinne ca. 50 % mere fiskeolje ved å behandle torskelever via steam. Dermed ble det oppdrettet flere trandamperier langs kysten, som produserte både medisintran, men også brensel og fôrtilskudd.

Skreifiske er fremdeles viktig sesongfiskeri, som strekker seg i de nordligste fylkene. Fra midten av februar langs hele kysten i nord. Fisken henges opp på hjell for å tørkes. Fortsatt på gammelmåten, uten tilsetningsstoffer, kun den friske sjølufta og god tørk. Fisken henger i all slags vær frem til den er tørr og tas ned fra hjellene i løpet av juni. Fisken sorteres i 19 forskjellige kvaliteter av dyktige vrakere og eksporteres til flere land, men de største kundene er Italia og Afrika.

torskefiske
smaken_av_nord_norge

Smaken av Nord-Norge

Hva er smaken Nord-Norge?
Fisk hengt ute i alle typer vær. Lukten av sjø, tang og fjære pirrer sansene. Vinden, midnattssola og regnet; en hærlig symfoni. Lagd på levende og tradisjonsfestet matkultur. Råstoffer høstet fra en hardfør men fruktbar natur, basert på en kort sesong, i nordavind, men lyse sommernetter badet i midnattssol. Dette gir kort vekstsesong med en rå smakstilsetning på både fisk, kjøtt, urter og grønnsaker.
Naturen har gitt kortreiste og gode råvarer til et matfat som har livnært mennesker langs hele kysten.
Tørking av fisk foregår på samme måte som før, henges ut for tørking uten tilsetninger. Denne konserverings måten er den eldste måten å ivareta mat.
Vi utnytter det meste av fisken; hodet og kroppen tørkes hver for seg selv, levra går til tran produksjon og rogna blir til kaviar. I tillegg skjærer man ut tunga og kjakene, som er en delikatesse.

Tørrfisk og hoder hengende på hjellene blant hus og naust, med en spesiell lukt. Det er noe de reisende synes er fantastisk flott skue, men også en påminnelse på en viktig og levende kystkultur.
Maten på Full Steam er tilberedt med et stort hjerte for de lokale og kortreiste råvarene vi har i nord. Maten er norsk tradisjonsmat, servert i en ny og spennende måte.

smaken_av_nord_norge